diumenge, 30 de desembre de 2012

Sarronets de pastor

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Pfl.-Gatt.: 85 (1792)
Thlaspi bursa-pastoris L., Sp. Pl.: 647 (1753)Sarronet de pastor en flor i fruit, Vinebre, herbassar arvense,
26 de desembre de 2012

Planta herbàcia de la família de les crucíferes, anual o biennal, pilosa, amb pèls simples o estriats estelats. La planta fa uns 50 cm però pot arribar als 70 cm.Fulla inferior de sarronet de pastor en flor i fruit, Vinebre, herbassar arvense,
26 de desembre de 2012

Fulles basals persistents, en roseta basal, lanceolades, enteres o un poc denticulades i pinnatífides o pinnatipartides.Fulla caulinar auriculada sarronet de pastor en flor i fruit, Vinebre, herbassar arvense,
26 de desembre de 2012

Les fulles caulinars són sèssils i cordades, menys dividides, sagitades i amplexicaulesFlors i fruit en corimbe de sarronet de pastor

Les flor s'agrupen en raïms terminals que són triennals, corimbiformes en el moment àlgid de la població. Sèpals de fins a 2 mm, ovats, amb un marge membranós, de color marró rogenc a l'àpex, amb pilositat a la cara externa. Els pètals són blancs. Els estams de fins a 2 mm amb 2 nivells (4+2), amb les anteres de fins a 0,4mm.

Els fruits en forma de cor (aqueni), de 4 x 7 mm; marge apical emarginat; les teques o valves són una mica reticulades. Les llavors fan uns 1 x 0,5 mm


Planta que habita els herbassars ruderals i arvenses, vores de camps i camins.

És de distribució cosmopolita, la trobem en bona part del món.

Molt comú i abundant en tots els camps i herbassars de la nostra comarca.

En medicina popular, diversos autors la consideren vasoconstrictora i hemostàtica. S'ha vingut utilitzant com a tònic uterí a causa de la seva acció constrictiva muscular de l'úter.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Campanera cabdellada

Convolvulus lanuginosus Desr. , Encycl. [J. Lamarck & al.] 3(2): 551 (1792 ) =  Convolvulus  argentatus Pourr. Jacq. =  Convol...