Translate

dijous, 1 d’agost de 2013

Lleterola exigua

Euphorbia exigua L., Sp. Pl.: 456 (1753)
subsp. exigua


Lleterola exigua en flor, detall de la inflorescència, Flix (T), Alta Ribera d'Ebre, Catalonia. 14 d'abril de 2013

Lleterola exigua en flor, detall de la inflorescència, Flix (T), Alta Ribera d'Ebre, Catalonia. 14 d'abril de 2013

Petita herba anual de la família de les Euphorbiàcies; tija erecta, poc ramificada, fullosa, pot superar els 20 cm, però sovint l'alçada està entre 2-10 cm.


Plec d'herbari de la lleterola exigua, Riba-roja d'Ebre (T), Alta Ribera d'Ebre, Catalonia.
7 de maig de 2011 [FLS010773]

Plec d'herbari de la lleterola exigua, Riba-roja d'Ebre (T), Alta Ribera d'Ebre, Catalonia.
4 de maig de 1996 [FLS01697]


Lleterola exigua, tija i fulles, Flix (T), Alta Ribera d'Ebre, Catalonia.
14 d'abril de 2013

Lleterola exigua, tija i fulles, Flix (T), Alta Ribera d'Ebre, Catalonia.
14 d'abril de 2013

Fulles de fins a 20(25) x 3(4) mm, amb morfologia variable, de linears a el·líptiques, en general sèssils, agudes o bé emarginades i tricuspidades.


Plec d'herbari de la lleterola exigua, detall de la inflorescència en fruit,  Riba-roja d'Ebre (T), Alta Ribera d'Ebre, Catalonia. 4 de maig de 1996 [FLS01697]


Lleterola exigua en flor, detall de la inflorescència, Flix (T), Alta Ribera d'Ebre, Catalonia. 14 d'abril de 2013

Lleterola exigua en flor, detall de la inflorescència, Flix (T), Alta Ribera d'Ebre, Catalonia. 14 d'abril de 2013

Lleterola exigua en flor, detall dels ciatis (flors), Flix (T), Alta Ribera d'Ebre,
Catalonia. 14 d'abril de 2013

Lleterola exigua en flor, detall de la inflorescència, Flix (T), Alta Ribera d'Ebre, Catalonia. 14 d'abril de 2013

Lleterola exigua en flor, detall de la inflorescència, Flix (T), Alta Ribera d'Ebre,
Catalonia. 14 d'abril de 2013

Lleterola exigua en flor, detall dels ciatis (flors), Flix (T), Alta Ribera d'Ebre, Catalonia. 14 d'abril de 2013

Inflorescències en pleocasi, fins a 5-7 radis, vàries vegades bifurcats: bràctees similars; ciati de fins a 3 mm, una mica pedunculat; nectaris semicirculars, groguencs o vermellosos, amb 2 apèndix estrets i divergents de fins a 0,5. Floreix de finals de febrer fins a principis de setembre, amb un màxim a finals d'abril i començament de maig.


Plec d'herbari de la lleterola exigua, Ascó (T), Alta Ribera d'Ebre, Catalonia.
5 de maig de 1996 [FLS01746]

Plec d'herbari de la lleterola exigua, detall de les granes i restes de les coques, Ascó (T), Alta Ribera d'Ebre,
Catalonia, 5 de maig de 1996 [FLS01746]

Fruit de fins a 2 x 2 mm, subglobós, pedicel de fins a 2 mm, una mica solcat, coques llises; granes de fins a 1,3(1,5) x 0,8(0,9), tuberculades a la nostra subespècie, marronoses o grisenques amb els tubercles més clars

Hàbitat de lleterola exigua, Flix (T), Alta Ribera d'Ebre, Catalonia. 14 d'abril de 2013

Hàbitat de lleterola exigua, Flix (T), Alta Ribera d'Ebre, Catalonia.
 14 d'abril de 2013

Habita els pradells terofítics, viaris o arvenses, erms.

És comú i en general molt abundant, difícil d'observar si hom no s'ajup.

Distribució eurasiàtica i àmpliament mediterrània, introduïda en altres continents.

Sembla que la majoria de plantes que hem observat s'aproparien a la f. diffusa Jacq (Euphorbia diffusa Jacq. Misc. Austriac. 2: 311. 1781), possible resultat de d'introgressió amb E. sulcata (cf. Bolòs & Vigo, 1984-2001, Vol. II, pàg. 560), també present i rara a la nostra comarca.


Altres espècies d'Euphorbia pujades al Bloc:Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada