Translate

divendres, 8 de novembre de 2013

Traspic perfoliat

Thlaspi perfoliatum L.

ssp. perfoliatum

=Microthlaspi perfoliatum (L.) F. K. Mey.Feddes Repert. 84: 453 1973
=Thlaspi perfoliatum f. tineoi Paol. n Fiori & Paol., Fl. Italia 1: 471. 1898
=Thlaspi perfoliatum subsp. tineoi (Paol.) Mairei n Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 273. 1932


Traspic perfoliat, en flor i fruit, Flix, Alta Ribera d'Ebre,  Catalonia, maig de 2013

Planta anual (teròfit erecte) de la família de les crucíferes (Brassicaceae), glabra, glauca, erecta, de vegades ramificada, de fins a 30 cm.


Plec d'herbari de traspic perfoliat, la Fatarella, Alta Ribera d'Ebre, Catalonia, abril de 2011 [FLS10730]


Traspic perfoliat, tija i fulla, Alta Ribera d'Ebre,  Catalonia, maig de 2013
Plec d'herbari de traspic perfoliat, la Fatarella, Alta Ribera d'Ebre, Catalonia, abril de 2011 [FLS10730]

Fulles enteres de fins a 5 x 1,5 mm, les inferiors agrupades en roseta i peciolades, les superiors més petites, sèssils, auriculades, amplexicaules.


Inflorescència en raïm, sense bràctees, pedicel més curt que el fruit i que es fa més llarg a la fructificació; sèpals de fins a 1,5 mm d'un verd violaci; pètals de fins a poc més de 2 mm, blancs; estams més curts que els pètals de menys de 2,5 mm, anteres grogues d'uns 0,3 mm.

Fruit en silícula obcordiforme de fins a 6 x 6 mm, angustisepte, envà que separa els 2 lòculs persistent, alat, amb l'estil molt curt de fins a 0,5 mm, amb l'àpex emarginat; fins a 4(5) granes per lòcul, de fins a 1,5 x 1 mm, d'un marró rogenc i llises.


Traspic perfoliat, en flor i fruit, Flix, Alta Ribera d'Ebre,  Catalonia, maig de 2013

Habita els pradells d'anuals en indrets ombrívols (Thero-Brachipodion, Alysso-Sedion)

És planta molt comú i sovint abundant; donada la seva mida i forma és difícil d'observar-la.

Planta de distribució àmpliament mediterrània i europea (holàrtica, invasora en altres continents).
Creat a data: 22/XI/2013, 22:30 h.
Actualitzat a data: 22/XI/2013, 22:30 h.

2 comentaris: