dilluns, 24 de setembre de 2012

Bibliografia

Bibliografia

 • Anthos on line. http://www.anthos.es.
 • Benedí, , C. & J. Güemes. 2009. Chaenorhinum (DC.) Rchb. in Benedí, C. & al. (eds.) Flora Iberica Vol XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae. 167-198. RJBM (CSIC). Madrid.
 • Boldú, A. 1975. Estudio floristico y fitogeográfico de la zona comprendida entre los montes de Prades i el rio Segre. Tesi doctoral inèdita. Fac. Farmàc. U.B. Barcelona.
 • Boldú, A. et Molero, J. 1979. Aportacions respecte a la distribució i límits d’algunes de les espècies mediterràneo-estepiques a Catalunya. Butll. ICHN, Sec. Bot. 3: 95-110. Barcelona.
 • Bolòs O. & Vigo J. 1984-2001. Flora dels Països Catalans. Vols. I-IV. Editorial Barcino. Barcelona.
 • Bolòs O. & al. 2005. Flora Manual dels Països Catalans. 3a edició. Editorial Pòrtic. Barcelona.
 • Boscaiu, MJ, Riera, E. Estrelles & J. Güemes. 1997. Números cromosomàticos de plantas occidentales, 751-756. Anal. Jard. Bot. Madrid 55:430-431.
 • Carpinella, M.C. & al. 2007. in J. Amer. Acad. Dermatology 56(2): 250-256 (2007).
 • Castroviejo, S. (coord. gen.). 1986-2012. Flora iberica 1-8, 10-15, 17-18, 21. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
 • Castroviejo, S. 2008. Cyperus L. i Luceño, M., S. Castroviejo & P. Jiménez Mejías (eds.) in Flora iberica 18: 26. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
 • Defagó, M & al. 2006. in Fitoterapia (Milano) 77(7-8): 500-505 (2006).
 • Devesa, J. A. & S. Talavera. 1980. Revisión del género Carduus (Compositae) en la Península Ibérica. Dep. Bot. Univ. Sev. Sevilla [ISBN 85-7405-207-6].
 • Euro+Med (2006-): Euro+Med PlantBase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Published on the Internet http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/ [accessed viii/2013 to --].
 • Flora Europea on line. The data provided here have been extracted from the digital version of the Flora Europaea, the full version of which is held in the PANDORA taxonomic data base system at the Royal Botanic Garden Edinburgh.
 • Fernández Casas, F.J. & F.J. Lloret i Sabaté. 2012. Narcissorym Notulae XXXIII. Adumbrationes ad sumae editione 42 (1-16). [20 Nov 2012]. Madrid.
 • Fernández Casas, F.J. & F. J. Lloret i Sabaté. 2012. El grano de pol·len en Narcissi (Amaryllidaceae). Fontqueria 56(28): 253-254 [11 Ene 2012]. Madrid.
 • Folch i Guillèn, R. 1981. La vegetació dels Països Catalans. Ketres Editora. Barcelona.
 • Font i Quer, P. 1950. Flórula de Cardó. Barcelona.
 • Font i Quer, P. 1960. Botánica pintoresca. Editorial Ramón Sopena, S.A. Barcelona.
 • Font i Quer, P. 1979. Iniciació a la Botànica.  Editorial Fontalba. II edició. Barcelona.
 • Font i Quer, P. 1962. Plantas medicinales. El Dioscórides renovado.  Editorial Labor. I edición. Barcelona.
 • Just, M.J. & al. 1998Anti-inflammatory activity of unusual lupane saponins from Bupleurum fruticescens. Planta Med. 64 (5): 404-7. [Universitat] València.
 • Lastra Valdés, H & Rosario Piquet García. 1999. Calendula officinalis. Rev Cubana Farm v.33 n.3 Ciudad de la Habana sep.-dic. 1999 (Revista Cubana de Farmacia versión On-line ISSN 1561-2988) [Consulta: 28-I-2013].
 • Lloret i Sabaté, F.J. & F.J. Fernández Casas. 2009. Narcissus x Cardonae (Amaryllidaceae). Nuevo mesto silvestre. Fontqueria 56(1): 5-13. Madrid [19 May. 2009].
 • Masclans, F. 1966. Flora del Segrià i l'Urgell a la plana occidental catalana. Inst. Est. Cat. Barcelona.
 • Masclans, F. 1977. Guia per conèixer els arbres. IV edició. Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona.
 • Masclans, F. & Batalla, A. 1972. Flora de los montes de Prades. Continuación. Collect. Bot. (Barcelona) 8: 63-200.
 • Mateu-Adrés, I. & S. Figueres. 1998. Breeding system of three taxa of Chaenorhinum (DC.) Rchb. (Scrophulariaceae) of the Iberian Peninsula. Ch. origanifolium (L.) Fouur. subsp. cadevallii (Bolòs, O. & J. Vigo) Lainz, Ch. origanifolium (L.) Fouur. subsp. crassifolium (Cav.) Rivas Goday & Borja & C. tenellum (Cav.) Lange. Acta Bot. Gallica. 145:69-79.
 • Molero, J. 1976. Estdio florístico y fitogeográfico de la Sierra del Montsant y su área de influencia. Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona. Tesi doctoral inèdita.
 • Montserrat, P. (1964). Flora de la cordillera litoral catalana (porción comprendida entre los ríos Besòs y Tordera) Conclusión. Collect. Bot. (Barcelona) 6: 387-453
 • Morales, R. 1993. Erophyla DC. in Flora Iberica VIII: 74-76. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
 • Navarro, C & F. Muñoz Garmendia. Melia L in Flora Iberica IX: en prensa. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
 • Nuet, J. & al. 1991. Vegetació de Catalunya. Eumo Editorial. Vic.
 • Paiva, J. 2008. Myrtus L. in Flora Iberica 4: 222-224. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
 • Pijadas Salvá, A. 1993. Capsella Medik., in Flora Ibèrica 4: 242-244. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
 • Rovira, A.M. & Molero, J. 1983. Aportacions a la flora transibèrica (Terra Alta, Ribera d'Ebre i Baix Ebre). Collect. Bot. 14: 557-561. Barcelona.
 • Rovira, A.M. 1986. Estudi fitogeogràfic de les comarques catalanes compreses entre els Ports de Beseit, el riu Ebre i els límits aragonesos. Tesi doctoral (inèdita). Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona. Barcelona.
 • Sàez, L. & al. 2010. Llibre vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya.  Argania editio. Barcelona.
 • Tropicos on line. Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. [data].
 • Vayreda, E. 1902. Plantas de Cataluya. Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 30:491-582.
 • Vallés i Xirau, J. (dir.). 2009. «Noms de plantes.». Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. (Diccionaris en Línia).

Actualitzat en data: 24 d'agost de 2013, 23:15 h

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Silene vulgaris, Colitx, Collejas, coniell, Silene vulgaris

Silene vulgaris  (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.-Deutschland ed. 9: 64 1869. Nom vul.: Colitx, colis, etc.; Collejas; Silène enflé; Bladder...