Translate

dijous, 3 d’octubre de 2013

Margaridot de riu

Leucanthemum maestracense Vogt & F. H. Hellw., in Ruizia 10: 172. 1991
=Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam., Fl. Franç. 2: 137. 1779
   (=Bellidioides vulgaris Vaill., in Königl. Akad. Wiss. Paris Phys. Abh. 5: 549. 1754. [basiònim] p.p.)
  subsp. vogtii O. Bolós & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 815. 1996

(Aquesta planta que pertany clarament a Leucanthemum vulgare aggr., la deixem provisionalment com a L. maestracense, a l'espera de l'estudi definitiu que n'estem realitzant. Es tracta de poblacions amb un alt grau de variabilitat; alguns caràcters també coincidirien amb  L. vulgare subsp. puijulae Senn.) 

Margaridot de riu en flor, Flix (T), Alta Ribera d'Ebre, Catalonia, maig de 2011

Planta herbàcia (hemicriptòfit escapós) perenne de la família de les compostes (Asteraceae), erecta, molt poc pilosa, poc ramificada a la base i una mica a la inflorescència, de vegades pot superar 1 m d'alçada.


Plec d'herbari de margaridot de riu, Flix (T), Alta Ribera d'Ebre, Catalonia, maig de 2011 [FLS10184]

Margaridot de riu, tija i fulles, Flix (T), Alta Ribera d'Ebre, Catalonia, maig de 2011

Fulles basals peciolades, de fins a 12 cm, ovades i subespatulades, subenteres o dentades, les caulinars amb pecíol molt curt, pinnatisectes amb segments oblongs i cuneïformes i profundament dentats.


Margaridot de riu en flor, capítol, Flix (T), Alta Ribera d'Ebre, Catalonia, maig de 2011

Margaridot de riu en flor, capítol, vista inferior, Flix (T), Alta Ribera d'Ebre, Catalonia, maig de 2011

Inflorescències en capítol al capdamunt de peduncles sovint monocèfals o amb pocs capítols; involucre amb les bràctees en varis nivells; bràctees estretament lanceolades amb els marges membranosos molt estrets i de color marró i amb l'àpex obtús o truncat; flors externes ligulades, amb les lígules linears lanceolades i amb l'àpex tridentat, blanques; flors centrals tubuloses, de color groc.

Floreix de l'abril fins a finals d'estiu.

Fruits en aquenis, papus membranós molt curt i sense corona.


Margaridot de riu en flor, hàbitat, Flix (T), Alta Ribera d'Ebre, Catalonia, maig de 2011

Habita els herbassars més o menys nitròfils vora l'Ebre (Arrhenatheretalia); no l'hem observat fora d'aquest ambient.

És rara i no gens abundant, rarament hi ha alguna població més important.

El grup de L.vulgare s.l. és de distribució europea, l'espècie a la qual supeditem la planta és un endemisme del NE ibèric.
Creat a data: 03/X/2013, 16:00 h. 
Actualitzat a data: 03/X/2013, 16:00 h. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada